Genel Devlet Açığı 2022’de 309 Milyar 422 Milyon TL Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında genel devlet açığının 309.4 milyar TL olduğunu, bunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yükseldiğini açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin ‘Devlet Hesapları’ bültenini yayımladı.

Buna göre; genel devlet açığı 2022 yılında 309 milyar 422 milyon TL oldu.

Bir önceki yıl yüzde 1,1 olan genel devlet açığının GSYH’ye oranı yüzde 2,1’e yükseldi. Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri, 2022 yılında fazla verirken merkezi devlet alt sektörü açık verdi.

Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2022 yılında yüzde 31,7’ye düştü.

Genel devlet toplam gelirleri, 4 trilyon 287 milyar 286 milyon TL’ye yükselirken gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 28,6’ya düştü.

Genel devlet toplam harcamaları, 2022 yılında 4 trilyon 596 milyar 707 milyon TL’ye yükselirken harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 30,6’ya düştü.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin, toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı, 2022’de yüzde 47,8’e yükseldi. Gelir, servet ve benzerleri üzerindeki cari vergilerin payı, yüzde 28,8’e yükselirken net sosyal katkıların payı ise yüzde 23,1’e geriledi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,3’e yükseldi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x